Estä vauriot

banner_TTR-Serie_banner

Siltarakenteen tulee olla äärimmäisen kestävä. Mitä vaativammat olosuhteet sillalla on, sitä tarkempi tulee olla rakenteen suojaus. Erityisesti veden yllä oleva rakenne joutuu alttiiksi suurelle ilmankosteudelle. Jos tätä kosteutta vastaan ei toimita, seurauksena on korroosio.

Murentunut lakka ja rumat ruostekohdat eivät ole vain esteettinen haitta. Jos rautaosissa kukkii ruoste, suojapäällyste vaurioituu. Se taas saattaa johtaa materiaalin tuhoutumiseen. Lisäksi sillan sisäosissa on sähköjohtoja ja muuta elektroniikkaa, joiden tulee pysyä kuivana. Investointi kuivausjärjestelmään  saattaa hidastaa vaurioita vuosilla ja alentaa korjauskustannuksia valtavasti. Vahva ja vankka ratkaisu ongelmaan on Trotecin TTR-sarjan adsorptiokuivaimet.

Lue loppuun

Kun pakastamossa jäätää, apuun tulee Trotec teollisuusilmankuivain

banner_Tiefkühlhaus-Entfeuchtung_banner

Tilanne kuulostaa ristiriitaiselta: pakastevarastossa on toisaalta oltava kylmä, mutta jään muodostuminen on kuitenkin estettävä. Sumu ja jää voivat nimittäin olla vaarallisia. Jäätynyt lattia on liukas kuin luistinrata. Kattoihin muodostuu jääpuikkoja, jotka pudotessaan voivat osua työntekijään. Sumu taas estää näkyvyyden. Myös tekniikka voi jäätyä, jolloin jäähdytysjärjestelmät kuormittuvat.

Mistä jään muodostuminen sitten johtuu? Vastaus: ulkoa sisään tunkeutuva kostea ilma kondensoituu ja jäätyy kylmille pinnoille. Torju siksi kosteus ja estä jään sekä sumun muodostuminen pakastevarastossa – Trotecin TTR-sarjan adsorptioilmankuivaimella!

Lue loppuun

Pidä kaasuputket kunnossa

banner_ttr_400_500_d_banner_fi

Kaasunjakeluasemille ei saa asentaa tavallisia ilmankuivaimia, sillä räjähdysvaara olisi silloin liian suuri. Juuri näiden tilojen ilmankosteus on kuitenkin äärimmäisen korkea, mikä vahingoittaa putkia, itse rakennusta ja sähkölaitteita. Putkien pinnalle tiivistyvä kosteus, kattojen ja seinien homehtuminen ja routavauriot aiheuttavat korkeita saneerauskustannuksia, ellei suurelle ilmankosteudelle tehdä jotain.

Trotecilla on ratkaisu ongelmaan! TTR-sarjan ilmankuivaimiin kuuluu malleja, jotka toimivat neutraalilla sekä ylipaineella. Kirjaimella ”D” merkityt laitteet soveltuvat erinomaisesti kaasunjakeluasemille. Lue loppuun

Voimalaitokset huippukunnossa

banner_neu_turbinen_banner_fi

Kun tuotantolaitoksen jokin komponentti lakkaa toimimasta, taloudellinen menetys on suuri. Voimalan odotetaan toimivan keskeytyksettä, joten odottamattoman seisokin aiheuttama vahinko voi olla valtava. Laitoksen osien elinkaariin vaikuttaa paitsi säännöllinen huolto, myös käyttöpaikan oikea ilmasto. Voimalaitosten ylläpitäjät säätävät kosteutta torjuessaan vaarallisia jäätymisvaurioita, kondenssivettä ja korroosiota. Entä teidän voimalassanne? Mikäli kyllä, silloin tarvitaan Trotecin suurtehoilmankuivain.

Lue loppuun