NOWOŚĆ Detektor gazu BG40 — czujnik i alarm w jednym

Tam, gdzie stosuje się gazy palne takie jak gaz ziemny, metan, etan i propan, wciąż dochodzi do poważnych wypadków. Przyczyną często są nieszczelności we wkładach gazowych, zbiornikach gazu ciekłego, przewodach gazowych lub armaturze. Dzięki zastosowaniu nowego, kompaktowego detektora gazu BG40 do kontroli szczelności nie musisz się już martwić o swoje bezpieczeństwo, ponieważ ten nowy miernik dopuszcza jedynie szczelność absolutną — w przeciwnym razie rozlega się donośny alarm!

Czytaj dalej

Tlenek węgla jest niebezpieczny dla życia — BG20 rejestruje zagrożenie

Gaz jest niewidoczny, nie można go wyczuć ani posmakować — a jednak wślizguje się on jako śmiertelne niebezpieczeństwo przez wszystkie szpary i drzwi. Ludzie oddychają dalej jak zwykle, lecz z powodu braku tlenu najpierw stają zmęczeni, a potem nieprzytomni i bezradni. Już przy udziale CO wynoszącym 1,28% w powietrzu w pomieszczeniu po jednej do dwóch minut następuje śmierć przez uduszenie. Za pomocą miernika BG20 wartości tlenku węgla są dokładnie określane — a wzrastające krytyczne wartości są sygnalizowane przez funkcję alarmową.

Czytaj dalej