Ochrona danych

Zapewnienie ochrony Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważne. Poniższe oświadczenie ma Państwu przybliżyć, na czym ta ochrona polega.

Dane osobowe na www.trotec-blog.com pobierane będą jedynie poprzez ich wpisanie w formularzu kontaktowym. Dane nie są przekazywane dalej osobom trzecim.

Cookies
Strona internetowa posługuje sie w wielu miejscach tzw. cookies. Dzięki nim poruszanie po ofercie staje się prostsze, efektywniejsze i zapewnia bezpieczeństwo. Cookies to niewielkie pliki tekstowe zapamiętywane przez wyszukiwarkę oraz zapisywane na komputerze, z którego Państwo korzystacie. Większość stosowanych przez nas cookies to tzw. »cookies sesji«. Zostają one automatycznie wykasowywane po opuszczeniu strony. Cookies nie powodują na komputerze żadnych szkód i nie zawierają wirusów.

Antyspam Akismet
Niniejsza strona korzysta z wtyczki Akismet dostarczanej przez Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, USA.

Wtyczka ta pozwala na odróżnienie komentarzy rzeczywistych od spamu. W tym celu dane komentarza przesyłane są na serwer w USA, gdzie poddawane są analizie i zapisywane na okres czterech dni w celach porównawczych. Jeśli komentarz został zakwalifikowany jako spam, dane te będą przechowywane dłużej.

Do danych tych zaliczają się podane imię i nazwisko, adres e-mailowy, adres IP, treść komentarza, referrer, nazwa stosowanej wyszukiwarki i systemu komputerowego oraz godzina wpisu. Możecie Państwo także używać pseudonimu.

Przekazywania danych możecie Państwo całkowicie pominąć, wtedy jednak nie będzie  można korzystać z naszego systemu komentarzy. Wynika to z tego, iż nie widzimy żadnej alternatywy, która byłaby w równym stopniu skuteczna. Możecie Państwo sprzeciwić się wykorzystywaniu swoich danych w przyszłości, wybierając suport@wordpress.com, w temacie wpisując “Deletion of Data stored by Akismet” i następnie wskazując/opisując zapisane dane.

Ochrona danych a korzystanie z wtyczek do Facebooka

Na naszych stronach internetowych korzystamy z wtyczek społecznościowych („wtyczek”) sieci społecznościowej Facebook.com, której operatorem jest Facebook Inc., 1601 S. California Avenue. Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Wtyczki te są rozpoznawalne po logo Facebooka, jest to albo biała litera „F” na niebieskim polu albo symbol „kciuk w górę”, dodatkowo oznaczone opisem „Wtyczka społecznościowa facebooka”. Więcej informacji na temat wtyczek do Facebooka znajdziesz tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Kiedy wywołasz jedną ze stron internetowych naszego portalu posiadającą taką wtyczkę, przez Twoją przeglądarkę zostanie nawiązane połączenie z serwerami, a wtyczka zostanie pokazana na stronie internetowej poprzez komunikat przesłany do Twojej przeglądarki. Zawartość wtyczki zostanie przekazana przez Facebook bezpośrednio do Twojej przeglądarki, a przez przeglądarkę zintegrowana ze stroną internetową. My sami nie mamy żadnego wpływu na zakres lub treść danych, jakie zostaną pozyskane przez Facebook za pośrednictwem tej wtyczki, dlatego też możemy jedynie przekazać Ci to, co nam jest obecnie wiadomo na ten temat: Poprzez zintegrowanie wtyczki Facebook zostanie najpierw poinformowany o tym, że wywołałeś odpowiednią stronę naszego portalu internetowego. Jeżeli przy tym jesteś zalogowany/a jako użytkownik Facebooka, to Facebook przyporządkuje te informacje do Twojego osobistego konta użytkownika. Jeśli skorzystasz z funkcji wtyczki poprzez kliknięcie w przycisk „lubię to” lub poprzez dodanie komentarza, wówczas odpowiednie informacje zostaną przekazane przez Twoją przeglądarkę bezpośrednio do Facebooka i tam zapisane. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z Facebooka przed skorzystaniem z wtyczki. Nawet jeśli nie jesteś użytkownikiem Facebooka, istnieje możliwość, że Facebook wejdzie w posiadanie Twojego adresu IP i zapisze go. Więcej informacji na ten temat w oświadczeniiu Facebooka o ochronie danych na stronie https://pl-pl.facebook.com/about/privacy/

Jeżeli nie chcesz, aby Facebook zbierał dane o Tobie za pośrednictwem naszego portalu i kojarzył z Tobą zapisane na Facebooku dane użytkownika, to przed wizytą na naszym portalu musisz wylogować sie z Facebooka.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w oświadczeniu o ochronie danych Grupy Trotec.