Een veilige productie: Ontvochtiging in de vleesverwerkende industrie

tro_blog_nl_tkl_ttr_bannerBij de vleesverwerking en worstproductie komt een optimale hygiëne op de eerste plaats, want alleen zo kan een goede kwaliteit van de producten worden gegarandeerd. Bij het verwerken van vlees worden dan ook strenge eisen gesteld ten aanzien van de hygiëne. Vooral in de koelzones, waar de het vlees wordt verwerkt. Op deze plaatsen loeren dan ook, door de lage temperaturen en een hoge luchtvochtigheid, de grootste gevaren: Condensatie, corrosie en de daardoor ontstane nadelige invloeden op de hygiëne. Ook de geurbelasting, die op natuurlijke wijze ontstaat bij een hoge luchtvochtigheid, moet in een vleesverwerkend bedrijf niet worden onderschat. Een industriële droger van TKL wordt de situatie snel meester en biedt een betrouwbare luchthoeveelheidsregeling binnen de gevoelige productiezone.

Lees verder

Voor een gezond werkklimaat:

Luchtwasser

Vooral in kantoortuinen moet het klimaat in orde zijn: Zowel het werkklimaat als het ruimteklimaat. Dat die twee van elkaar afhangen, wordt steeds weer in rapporten van ondernemingsraden en beschrijvingen van individuele medewerkers duidelijk. Vooral wanneer in de koude jaargetijden de verwarming wordt ingeschakeld, en zich daardoor droge lucht in de kantoortuinen uitbreidt, zinkt de stemming en de motivatie van de medewerkers die de gehele dag in kantoortuinen en callcenters werken. De ziektes en de afnemende motivatie, veroorzaakt door droge lucht, kunnen gemakkelijk worden ingeperkt – door een doelgerichte luchtbevochtiging! Met de luchtbevochtigers en luchtwassers van Trotec kunt u met één druk op de knop het beste klimaat in kantoren en callcenters genereren. Zo kunnen de medewerkers weer opgelucht doorademen en geconcentreerd werken. En het aantal ziektedagen worden steeds verder gereduceerd.

Lees verder