Nötron Prob Ölçümü

Bu sayfada nötron prob ölçümü hakkında ayrıntılı pratik örneklere yer veriyoruz. Ayrıca kalifiye elemanlarımız tarafından asılı tavandaki nem güzergâhlarının boya maddesi ile  nasıl görünür hale getirildiğini göstereceğiz.

Nasıl başladı?

Bir spor tesisinin zemin katında bulunan tavanda su kaçağı tespit edildi. Bu yüzden akan suyun toplanılabilmesi için bina görevlisi tarafından tavana kovalar yerleştirildi. Bu kovalar hergün boşaltılması gerekiyor.

Suyun çıkış noktasının üstünde (1.kat) tuvalet ve duşu bulunan bir oda bulunuyor. Bir tesisatçı tarafından yapılan ölçüm sonucunda, basınç kaybı görülemediğinden dolayı, suyun iletildiği hatların bu olanlara sebep olmadığı anlaşıldı.

Yine duşun zemin seyirleri bir kamera ve endoskopi ile takip ve kontrol edildi. Sonuç: bir boşluk bulunamadı!

Şimdi daha gelişmiş bir inceleme sayesinde hasarın kaynağı ve restore edilecek alan sınırlandırılmaya çalışılacak.

Duşta boyar madde incelemesi

Şimdiye kadarki incelemeler henüz hasarın kaynağını ortaya koymasada, duşun zemininde bulunan sızdırmazlığın hasarların çıkış noktası olabileceği tahmin ediliyor. Günlük su kaçağı ve nispeten yüksek su miktarı uzmanlarımızı bu sonuca ulaştırıyor. Ayrıca duşun hemen hemen hergün kullanıldığıda gözardı edilmemelidir! Hasarlı alan binanın iç kısmında olduğundan dolayı ıslaklığın dışardan gelme ihtimalide böylece ortadan kalkmış oluyor.

Zeminin sızdırmazlığında bulunacak olası bir boşluğun hassas ve hasarsız bir şekilde tespit
edilebilmesi teknik açıdan mümkün değildir. Buna rağmen sızdırmazlığın bulunduğu bölgelerin kaçağa yol açtığını ispatlamak ve duşun böylece gereksiz yere yenilenmesini önlemek için, duş bir boyar madde denetimine tabi tutuldu. Güzergâhlar bir esnek tıkaç ile kapatıldı ve tüm alan renkli su ile dolduruldu. Çalışma esnasındaki “olağan yük durumunu” birebir yansıtabilmek için suyun seviyesi bilinçli bir şekilde alçak tutuldu.

Yaklaşık 2 saatlik bir “sulama” çalışmasında sonra zemin kat’ da belgelenebilir bir boyar madde kaçağı tespit edildi. Birçok tavan girişinde renkli suyun çıktığı açıkça görülebiliyordu. Toplama kaplarının daha önceden boşaltılması nedeniyle kaçak su miktarı tam olarak tespit ediliyordu.

Duşta nötron prob ölçümü (öncesi – sonrası)

Sulama işleminin yanısıra ek olarak sulamadan önce ve sonra banyoda bir nötron prob ölçümü yapıldı. Bunun sebebi ise sızan boyar maddelerinin anında görülememe ihtimallerinin bulunmasıdır. Bu yüzden olası bir nem değişimi gözlenebilmesi için “öncesi-sonrası” karşılaştırılması yapılır. Bu durumda sızan boyar maddeler bu duşta kaçağın var olduğunu açıkça belgeliyor.

Aynı zamanda sulama işleminden önce ve sonra yapılan nötron prob ölçümünde kayda değer bir farklılık tespit edilemedi, çünkü bütün ölçüm değerleri eşit biçimde yüksek bir ölçüm aralığında yer alıyor. Buda şu sonucu ortaya çıkarıyor: zemin yapısı ölçümden önce zaten ıslak olup, sulama işlemi sırasında ek olarak giren su nedeniyle ıslaklığın ölçülemeyecek kadar düşük olması.

Bitişik odalarda nötron prob ölçümü

Yapısı ve nispeten yüksek su miktarı nedeniyle ıslaklığın yalnız duşun altındaki izole tabakasına sızmış olamayacağı, ayrıca bitişik odalarıda ıslatmış olabileceği kanısından yola çıkarak, yakl. 10x32m büyüklüğündeki tüm kat nötron prob kare ölçümüne tabi tutularak ölçüm yapılmış ve belgelenmiştir. Ölçüm değer dağılımı kontrol edilen alanın yakl. 1/3′ de yüksek ölçüm değerleri ortaya koydu.

Ölçüm değer aralığı 32 dijitlik aritmetik maddede toplam 19 ila 57 dijite ulaşıyor.

Kurutma ölçümü ile ölçüm değerinin kalibre edilmesi

Nötron prob ölçümü ile asıl malzeme nemine ilişkin tam bilgi alınamadığından dolayı, nötron sondasının nitelikli ölçüm değerlerini niceliksel olarak değerlendirebilmek için, ek olarak 3 malzeme örneği alındı. Bu 3 örnek minimum, maksimum ve ortalama ölçüm değerlerinden oluşuyor.

Yerinde alınan örnekler mühürlendi ve analiz edilmek üzere laboratuvarımıza götürüldü. Örnek burada tartılır ve ortaya çıkan değer alınan ıslak değerlerin maddesini ortaya koyar (mf).

105 °C’ lik bir sıcaklığın ardından bu örnek bir kurutma dolabında sabit madde olana kadar kurutuldu. Örneğin kurutma süreci boyuncada tartılması çok önemlidir.

Sabit madde: peşpeşe yapılan iki ölçümün ölçüm aralığı %1′ den düşük olmasıdır!

Başlangıçta yapılan tartı (mf) ve kuru madde (md) sayesinde materyalin nem oranı tespit edilebilir.

Kurutulması gereken yakl. 100 m²’ lik alan, nitelikli ıslaklık dağılımı ile beraber güvenli bir şekilde tespit edilebildi. 10 m²’ lik banyo ise toplam alanın yalnızca küçük bir kısmını oluşturuyor. Kapsamlı analizler sayesinde onarıma muhtaç alanlar tam olarak belirlendi ve yapılması gereken çalışmalar böylece özenle planlandı. Spor tesisinin devam eden işlerinin onarım sırasında aksamaması için, beklenmeyen ilave harcama riski böylece en aza indirilmiş oluyor.

  • Nötron prob ile kare ölçümü
  • Uygulamadaki nötron prob
  • Nötron prob ölçümünün sonucu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*