Wat helpt tegen hittestress?

Heet! Heter! Hittestress! Hittestuwing? Nauwelijks heeft de zomer zich met een eerste hittegolf voorgesteld, daar komen ook al de eerste gezondheidsproblemen te voorschijn. Dat is geen wonder, per slot van rekening vallen de hete dagen samen met een hoge luchtvochtigheid, en beide samen vormen een enorme belasting voor de bloedcirculatie.  Want als ons lichaam de warmte niet kan afvoeren ontstaat hittestress – tot aan een hittestuwing. Maar daartegen bestaat een probaat middel …

Ook al gelden hoge temperaturen bij een geringe luchtvochtigheid toch vaak nog als goed verdraagbaar, worden ze in verbinding met een hoge luchtvochtigheid, de zogenaamde ‚zwoele hitte‘, reeds zonder lichamelijke inspanning meestal als onaangenaam ervaren. Want hoe hoger de relatieve luchtvochtigheid, hoe slechter en langzamer de via de huid afgegeven vochtigheid als zweet verdampt. Waar ligt dat aan? Heel eenvoudig, omdat de omgevende lucht reeds zo sterk met vochtigheid verzadigd is, dat nog maar weinig vocht opgenomen kan worden.

Daarbij kan het menselijke organisme zichzelf alleen met behulp van deze verdamping zo regelen dat de lichaams-kerntemperatuur een gezonde waarde behoudt. Dat geldt vooral natuurlijk bij sterke hitte, of ook bij lichamelijke inspanning.  Als dit natuurlijke koelmechanisme langzamer werkt, kan ons lichaam de ontstane warmte niet meer op tijd afvoeren, wat tot de zogenaamde hittestress leidt – met eventueel ernstige gevolgen voor onze gezondheid, zoals oververhitting of hittestuwing.

Thermohygrometer BC25 – waarschuwt bij hoge “gevoelstemperaturen”

De BC25 is een even effectief als handig instrument, om betrouwbaar een maat voor de door hoge temperaturen in verbinding met hoge luchtvochtigheid ontstane lichamelijke belasting te bepalen. Met de alarmfuncties van de BC25 voor “hitte-index” en “gevoelstemperatuur” wordt een hitteberoerte van het begin af aan vermeden, en worden de belastbaarheidsgrenzen bij hoge temperaturen vastgelegd.. Het meetinstrument BC25 is daarmee ook uitstekend geschikt als “voorwaarschuwingsapparaat” voor oude en zieke mensen, om zich op hete dagen niet te sterk in te spannen.

Met zijn gevoelige sensoren bepaalt de BC25 zowel normale klimaatparameters zoals luchttemperatuur, relatieve luchtvochtigheid, dauwpunt en natte-boltemperatuur, als de “hitte-index” (HI) en de “gevoelstemperatuur” (WBGT-index).  Want de hitte-index en de zogenaamde Wet Bulb Globe Temperature geven ieder informatie over de gevoelde temperatuur – en wel op basis van de gemeten luchttemperatuur en vooral de relatieve luchtvochtigheid en verdere parameters zoals bijv.de warmtestraling. Het innovatieve meetinstrument is met een grote en gemakkelijk af te lezen LCD-display uitgerust en beschikt bovendien met de uitschakelautomaat, minimale en maximale waarde, AVG en HOLD over een op de praktijk gericht functiespectrum.

Thermohygrometer BC25 – bepaalt belastingsgrenzen bij hoge temperaturen

Bestel het beste nog vandaag de thermohygrometer BC25 voor onze actuele aanbiedingsprijs i.p.v. voor € 50,78 voor slechts € 39,95 inkl. BTW – nu in de Trotec-Shop!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


*