Goed ventileren – 11 tips tegen schimmelvorming in huis

tro_blog_richtig_lüften_bannerSteeds weer ontvangen we vragen van klanten en lezers over het onderwerp “ventileren” in huis. Terecht vrezen velen dat door een onjuiste ventilatie te veel vocht in de ruimten achterblijft – en schimmelvorming wordt gestimuleerd. Dit kan een gevaar voor de gezondheid vormen: Schimmels vormen kankerverwekkende gifstoffen en kunnen allergieën veroorzaken. Daarom volgen hieronder 11 tips voor een goede ventilatie – voor nul tolerantie bij schimmels!

Tip 1            Slaapkamers zeer intensief ventileren

Idealiter slaapt u ’s nachts met geopend of gekanteld raam, want dit zorgt voor een optimale luchtverversing. Wanneer het, met name ’s winters,  hiervoor te koud is,  moet er na het opstaan intensief worden gelucht bij een wijd geopend raam.

Tip 2            Woonruimten regelmatig ventileren

Ook woonruimten moeten regelmatig worden geventileerd, om vocht te verwijderen. Vooral, wanneer planten of andere vochtbronnen, zoals was of kamerfonteinen in de ruimte aanwezig zijn. Wanneer u waterdruppels op het raam waarneemt, moet er direct worden gelucht.

Tip 3            In de keuken en badkamer speciale regels in acht nemen

In deze ruimten ontstaat er bij activiteiten in korte tijd zeer veel vocht. De “vochtpieken”, d.w.z. na het douchen, baden of koken van maaltijden, verwijdert u het best direct daarop door het raam wijd open te zetten. Sluit daarbij badkamer- resp. keukendeur, omdat het vocht en de geurtjes zich anders door de complete woning verspreiden. En denk eraan om in de badkamer na het douchen het water van wanden en vloer te wissen.

Tip 4            Kelder in het zomerseizoen ’s nachts ventileren

In de zomermaanden de kelder niet overdag maar ’s nachts resp. in de vroege ochtenduren ventileren. ’s Winters kunt u op elk moment van de dag ventileren. Waarom is dat zo? Omdat de buitenwanden van kelderruimten ook ’s zomers relatief koud zijn. Daarom slaat er bij aanwezigheid van warme lucht in de kelder luchtvochtigheid op de koude kelderwand neer en condenseert – ideale omstandigheden voor schimmelgroei.

Tip 5            Flink luchten

Het best kan gelucht worden bij geopende binnendeuren. Zo vergroot u de luchtverversing. Open indien mogelijk ook de ramen aan de tegenoverliggende gevelkant en produceer zo een zeer sterke doortrek van de woning. De deuren naar minder frequent verwarmde ruimten kunt u beter gesloten houden.

Tip 6    Ramen niet permanent kantelen

Overdag moet u de ’s nachts in de slaapkamer in de kantelstand gezette ramen weer sluiten. Zet de verwarming ’s nachts bij voorkeur laag, zodat u het energieverbruik onder controle houdt.

Tip 7            Bouwvocht door intensieve ventilatie onttrekken

Bouwvocht komt zowel in nieuwbouw als in gerenoveerde woningen door mortel- en metselwerk in de woning terecht. Dit vocht moet door een intensieve luchting van alle ruimten in de woning worden verwijderd – in de regel duurt dit in nieuwbouw 1 tot 2 jaar. Binnen die periode moet u helaas ook rekening houden met hogere verwarmingskosten.

Tip 8            Ventilatiegedrag na renovatie controleren

Na een renovatie kan er een nieuw, kritieke vochtsituatie in de woning ontstaan. Wanneer bijvoorbeeld de ramen worden vervangen, de buitenwand echter niet geïsoleerd is. In dat geval moet het ventilatiegedrag worden aangepast en moet er vaker resp. langer worden geventileerd. Verhuurders moeten hun huurders proactief informeren over de gevolgen van renovatiemaatregelen voor het ventilatiegedrag.

Daarnaast wordt aangeraden om de relatieve luchtvochtigheid in de woning met een klimaatmeetapparaat, de zogenaamde thermohygrometer, te controleren – bijv. de BC06 of de BC21 van Trotec.

Tip 9            Was drogen in de woning

Was moet bij voorkeur niet in de woning worden gedroogd. Wanneer dit niet te vermijden is, bijv. doordat er geen was- of droogruimte aanwezig is, moet er intensief worden geventileerd: Zet gedurende deze periode een raam in de kantelstand, houd de kamerdeur gesloten en schakel de verwarming niet uit.

Tip 10          Met de ventilatie-installatie ventileren

Wanneer u beschikt over een ventilatorondersteund ventilatiesysteem, kunt u bijna geheel afzien van raamventilatie; luchten is dan alleen nog nodig bij „vochtpieken“. Wanneer alleen bepaalde ruimten beschikken over ventilatiesystemen, bijv. een decentraal ventilatieapparaat of een afvoerluchtventilator in de badkamer, moet u de overige woonruimten normaal via de ramen ventileren.

Tip 11          Regelmatige controles van de luchtvochtigheid

Om u en uw naasten te beschermen tegen gevaarlijke schimmelvorming is een regelmatige controle van de luchtvochtigheid vereist – maak hiervoor gebruik van onze thermohygrometer BC06 of BC21. Overtuig uzelf, hoe perfect deze klimaatmeetapparaten de exacte waarden van temperatuur en luchtvochtigheid bepalen – nu verkrijgbaar in de Trotec-Shop!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


*