Voorjaar – laat nu uw fotovoltaïsche installaties controleren

tro_blog_Photovoltaik-Anlagen_bannerHet is weer voorjaar en u wordt nu al verwent door de de zon en geeft ons dagelijks meer energie. Voordat de zon weer haar normale kracht heeft herwonnen, moeten bezitters van fotovoltaïsche installaties, elektromonteurs en installateurs een controle uitvoeren door middel van een warmtebeeldcamera. Want de energie van de zon kan alleen dan optimaal worden benut, wanneer de fotovoltaïsche installatie volledig functioneel is.

Aangezien elk gemist kilowatt-uur een verlies betekent voor exploitanten van fotovoltaïsche installaties, moet een onzorgvuldig of onjuist werkende installatie worden voorkomen. Een vallende tak, een losgeraakte module – dergelijke schade kunnen we met het blote oog waarnemen. Maar om verontreinigingen, kabelschade, losgeraakte stekkerverbindingen of microscopisch kleine scheurtjes, bijv. als gevolg van hagel, op te sporen, moet de installatie zorgvuldig worden onderzocht met behulp van een warmtebeeldcamera. Met een dergelijke infraroodcamera identificeert u dergelijke kwetsbare plekken heel eenvoudig, doordat de warmtestraling zichtbaar wordt gemaakt – omdat defecte zonnecellen en inactieve cellen meer warmte ontwikkelen dan intacte cellen!

Controleer met de warmtebeeldcamera – een job voor professionals

U kunt het beste voorkomen dat u als huiseigenaar zelf het dak op moet voor uw fotovoltaïsche installatie en u uzelf daardoor aan een verhoogd ongevalsrisico blootstelt. Bovendien kan ondeskundig gebruik, bijvoorbeeld door op de modules te gaan staan, de installatie snel beschadigen. In plaats daarvan kunt u beter gekwalificeerde professionals hiertoe opdracht geven. De experts zijn ook uitstekend op de hoogte van de werking van de warmtebeeldcamera en zijn opgeleid in het analyseren van thermografie. Hierbij ontdekken zij verborgen gebreken en verhelpen deze deskundig – u kunt daarna de onderhoudskosten fiscaal als bedrijfskosten aftrekken.

Drie praktische tips op het gebied van fotovoltaïsche installaties

  • Controleer als huiseigenaar af en toe, of de installatie te weinig stroom levert, door op basis van de afrekeningen het actuele rendement te vergelijken met dat van het voorgaande jaar. U kunt ook het exacte rendement van de installatie berekenen met behulp van een energiemanagementsysteem of door de wisselrichter te bekijken – veel apparaten registreren de stroomproductiegegevens namelijk over een langere periode.
  • De fotovoltaïsche installatie kan het best direct na montage met een warmtebeeldcamera worden gecontroleerd. Zo garandeert u als huisbezitter enerzijds dat u vanaf het begin af aan efficiënt werkt. Anderzijds verkrijgt u zo een betrouwbare referentiewaarde van uw installatie, die u voor latere vergelijkingen kunt gebruiken. Als installateur van de installatie beschikt u over een bewijs dat alles correct is geïnstalleerd en aangesloten.
  •  In principe moet bij elke installatie een controle-interval met de warmtebeeldcamera van ca. twee jaar in acht worden genomen. Alleen zo komt u verontreinigingen, kabelbeschadigingen, losgeraakte stekkerverbindingen of microscopisch kleine scheurtjes op het spoor. Want in de regel hebben deze defecten een prestatieverminderend effect op elke fotovoltaïsche installatie.

In principe moet bij elke installatie een controle-interval met de warmtebeeldcamera van ca. twee jaar in acht worden genomen. Alleen zo komt u verontreinigingen, kabelbeschadigingen, losgeraakte stekkerverbindingen of microscopisch kleine scheurtjes op het spoor. Want in de regel hebben deze defecten een prestatieverminderend effect op elke fotovoltaïsche installatie.

Controleer de efficiency van een fotovoltaïsche installatie

Informeer uzelf over de voordelen van onze ultragevoelige warmtebeeldcamera IC080LVnu in de Trotec-Shop.

Bovendien kunt u bij tijdelijke behoefte ook warmtebeeldcamera tegen gunstige voorwaarden huren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


*