Biologisch en waardevol

tro_blog_pellets_bannerBij de productie van houtpallets moeten de installaties en de opslagtanks vooral schoon en droog zijn. Want alleen zo is de biologische brandstof van het begin af aan tegen schadelijke vochtigheid beschermd.

Garandeer uw klanten de beste kwaliteit door de toepassing van de supersterke adsorptie-luchtontvochtigers uit de TTR-serie van Trotec. Duurzaam, onderhoudsarm en flexibel configureerbaar werken zij voor uw materiaal. Professionele techniek voor professionele kwaliteit – natuurlijk van Trotec!

Biologisch en waardevol

Hernieuwbare energie is de toekomst. Daarom wordt ook steeds meer voor openbare bouwwerken en door particuliere bouwondernemers gebruik gemaakt van regeneratieve brandstoffen en van de bijbehorende techniek.   Palletverwarming: Dat is de moderne verwarmingsmethode. Want daarvan profiteert niet alleen de klant, maar ook het milieu. De leveranciers van deze moderne en efficiënte brandstof zijn er daarom op gericht kwalitatief hoogwaardig brandbaar materiaal te produceren en te leveren. Bij de productie van pallets worden onbehandelde houten spanen en houtafval in machines onder hoge druk gecomprimeerd – en dat geheel zonder toevoeging van bindmiddelen. Omdat de grondstof een afvalproduct van de houtverwerkende industrie is, en daarom niet alleen biologisch waardevol, maar ook gunstig verkrijgbaar is, profiteren pallets van een bijzonder goede image.

Verliesarme droging, al tijdens de productie

Om ervoor te zorgen dat ook het gebruik van de brandstof een duurzaam succes voor de klant betekent, moet bij de productie van de pellets zorgvuldig op de hoogste kwaliteit worden gelet. Want het heeft geen zin als de grondstof onbehandeld is, maar het eindproduct muffig en schimmelig. Zulke schades dreigen te ontstaan bij onvakkundige productie en opslag van het materiaal, namelijk dan, wanneer het omgevingsklimaat niet correct is en de pallets te veel vochtigheid opnemen. Een verder gevaar dreigt door een te hoge luchtvochtigheid in het bedrijf: De techniek lijdt er enorm onder. Niet alleen dat de machines aan corrosie worden blootgesteld. Ook buizen en apparaten kunnen verstoppen wanneer de grondstoffen, of ook afgewerkte pallets, eenmaal vochtigheid hebben opgenomen.   Dat kan worden verhinderd. Wie als producent van zo’n waardevol product sterke ontvochtigers in gebruik heeft, heeft een risico minder. In ieder geval!

Automatische droging

Geef de pallets altijd hun optimale klimaat. Voor zulke doeleinden zijn er de stationaire TTR-adsorptiedrogers van Trotec. Zij zijn zeer attractief door een interne warmte-terugwinning, hoge belastbaarheid en een sterk vermogen: vanaf de solide adsorptieluchtontvochtiger TTR 1000, die ca. 5,5 kilo per uur bereikt, tot de professionele allrounder TTR 9500, die een ontvochtigingsprestatie van tot 58 kg per uur kan leveren. Voor veranderende toepassingen zijn de mobiele TTR-adsorptieluchtontvochtigers ideaal. Welk model u ook kiest, één ding is zeker. U verkrijgt de beste Trotec-kwaliteit “made in Germany”.

Tijdelijk gebruikt? De TKL-lease service helpt!

U heeft de betrouwbare ontvochtigingsprestaties maar tijdelijk nodig? Dan least u uw mobiele TTR-adsorptiedroger bij de TKL-lease service. Hier vindt u de beste aanbiedingen in verschillende vermogensklassen. Vertrouw er maar op!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


*