Advies en actie: wat te doen tegen de stank?

Nadat het waterpeil weer is gezakt, beginnen de onaangename bijwerkingen pas echt te stinken! De bedorven geur van schimmel wordt elke dag erger en ondraaglijker. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de afbraakprocessen van stikstof, zwavel en koolwaterstofverbindingen. Trotec biedt geschikte apparaten voor het verwijderen van geuren. We gebruiken het oxidatieproces om ervoor te zorgen dat uw experts ter plaatse optimaal zijn uitgerust.

Trotec is een stap vóór als het gaat om dit delicate onderwerp en biedt geurverwijdering zonder het gebruik van chemicaliën of geurstoffen. Om ervoor te zorgen dat de apparaten correct worden gebruikt, mogen ze alleen worden bediend door ervaren gebruikers. Er zijn twee hoofdgroepen van apparaten waarmee de oxidatie kan worden uitgevoerd:

  • De plasmaveld-ionisatoren
    Bij deze apparaten uit de AirgoPro-serie wordt de door het apparaat stromende lucht geïoniseerd. In het apparaat wordt sterk oxidatieve singletzuurstof gevormd. De geurstoffen die nu met de kamerlucht door het apparaat stromen, worden door de oxidatie geneutraliseerd. De apparaten werken bijzonder zacht, omdat er nauwelijks ozon wordt geproduceerd, zodat u ook veilig in de kamer kunt blijven als het apparaat aan staat. Voor de speciale bescherming van kinderen kan de gebruiksduur van het apparaat ook worden geregeld via de geïntegreerde timer. Plasmaveldionisatie is zeer geschikt voor het verwijderen van muffe geuren, tabaks-, dieren-, keuken- en afvalgeuren.
  • De ozonapparaten
    Ozonapparaten genereren ozon (O3) uit de zuurstof in de kamerlucht door middel van een ontladingsreactie. In tegenstelling tot singlet zuurstof, die eigenlijk alleen in het apparaat zelf aanwezig is, produceren de Airozon apparaten een hoge ozonconcentratie in de gehele ruimtelucht. Aangezien ozon schadelijk is voor de gezondheid, horen deze apparaten alleen in de handen van specialisten. De ozon neutraliseert de geuren door oxidatie. Door de hoge concentratie is de behandeltijd voor ozon beduidend korter dan voor singlet zuurstof. Zelfs de meest hardnekkige geuren zoals boterzuur, ureum en aminozuren kunnen worden geëlimineerd met ozon.

Als er een fecale geur is, moet u radicaal te werk gaan

Door de overstroming aangetaste stallen, mestsystemen en toiletten zorgen ervoor dat de ontlasting wordt weggespoeld. Deze zitten vol met ziektekiemen en ziekteverwekkers. Als componenten zijn verontreinigd met fecaliën, is het raadzaam om de betreffende componenten te demonteren. Want louter desinfectiemaatregelen brengen het risico met zich mee dat ziektekiemen en bacteriën in poreuze bouwmaterialen, holtes of isolatielagen achterblijven en zo later gezondheidsproblemen veroorzaken. Bescherm uzelf ook bij het opruimen en afbreken: Wellingtonlaarzen, beschermend pak, handschoenen en ademmasker.  Ook heel belangrijk: bij het uitvoeren van de werkzaamheden niet eten, drinken of roken.

Wees voorzichtig met stookolie

Stookolie is altijd een probleem bij overstromingsschade. Bij het leegpompen van de kelder moet u al voorzichtig zijn: een dun laagje olie met enkele oliestrepen op het water levert geen grote problemen op en het water kan eenvoudig in het riool worden gepompt. Maar als er een echte laag olie op het water drijft, moet je de brandweer om hulp vragen. Deze scheidt de olie van het water wanneer deze met speciale machines wordt weggepompt en verzamelt deze apart. Bespreek het gebruik van oliebindmiddelen zeker vooraf met de brandweer. Gespecialiseerde bedrijven zijn verantwoordelijk voor het wegpompen van grotere hoeveelheden olie. Met olie verontreinigde huishoudelijke artikelen, vloerbedekking en houten lambrisering kunnen meestal als grofvuil worden afgevoerd.

Trotec hoogwater info: zodat u bij schade exact op de hoogte bent

Wij zullen u tijdig en in detail informeren over de volgende onderwerpen:

1/8 Advies en actie: Trotec experts ondersteunen u bij het herstellen van waterschade!
2/8 Advies en actie: Hoe lang duurt het drogen en waar moet rekening mee worden gehouden?
3/8 Advies en actie: Trotec hoogwater informatie – meer dan alleen goede tips
4/8 Advies en actie: De juiste vochtmeting na waterschade
5/8 Advies en actie: Wanneer betaalt de verzekering?
6/8 Advies en actie: Wat te doen bij schimmelvorming?
7/8 Advies en actie: Wat te doen tegen de stank?
8/8 Advies en actie: De belangrijkste feiten over droogapparaten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


*