Kiedy przemysłowy osuszacz powietrza jest prawdziwym osuszaczem budowlanym?

tro_blog_heissgas-abtauung_banner

Na zewnątrz przemysłowe osuszacze powietrza i osuszacze budowlane nie różnią się od siebie — mają wytrzymałą, metalową obudowę i duże koła. Dopiero spojrzenie pod pokrywę zdradza ogromną różnicę — automatykę odszraniania gorącym gazem. Jeśli więc szukasz prawdziwego osuszacza budowlanego, który pracuje niezawodnie także przy temperaturach poniżej 15°C, zapytaj przede wszystkim o odszranianie gorącym gazem. Jeśli go nie ma, nie jest to osuszacz budowlany…

Czy wiesz, że na środkowowschodnich budowach przez ponad 200 dni w roku, zwłaszcza w godzinach nocnych, panują z reguły temperatury poniżej 15 C? Przy takich temperaturach tradycyjne przemysłowe osuszacze powietrza z odszranianiem elektronicznym nie sprostają wymogom regularnego trybu osuszania — podczas gdy prawdziwy osuszacz budowlany z odszranianiem gorącym gazem, jak TTK 170 ECO i TTK 171 ECO firmy Trotec, nie tylko bez trudu niweluje te temperatury, ale też pracuje dalej z zachowaniem wysokiej wydajności. Jednak dlaczego tak się dzieje?

Przemysłowe osuszacze powietrza są z reguły osuszaczami kondensacyjnymi

Powodują one kondensację wilgoci zawartej w powietrzu w pomieszczeniu, gromadzą powstały kondensat i go odprowadzają. Przez cały czas powietrze jest uwalniane od wilgoci, dzięki czemu jest ono suchsze. Aby jednak umożliwić kondensację wilgoci z zasysanego powietrza, konieczne jest schłodzenie go do temperatury poniżej punktu rosy. Odbywa się to w parowniku osuszacza, który jest mocno schładzany wskutek przepływu przez niego czynnika chłodniczego o obniżonym ciśnieniu. Parownik zaczyna jednak pokrywać się lodem przy temperaturach zewnętrznych od 16°C do 17°C, co mogłoby doprowadzić do stałego spadku wydajności, a w końcu do całkowitej awarii układu.

W tradycyjnych przemysłowych osuszaczach powietrza wykorzystywane jest jedynie odszranianie elektroniczne

Dlatego osuszacze kondensacyjne są najczęściej wyposażone w elektroniczną, sterowaną czasowo lub przez czujniki automatykę odszraniania, zapewniającą regularne odladzanie parownika. W normalnych przemysłowych osuszaczach powietrza odszranianie odbywa się zazwyczaj elektronicznie ze sterowaniem czasowym lub przez czujniki w trybie powietrza obiegowego i dlatego często jest określane mianem odszraniania elektronicznego: W trybie odszraniania sprężarka się wyłącza, a dmuchawa pracuje dalej, kierując ciepło odlotowe ze sprężarki wokół parownika w celu usunięcia oblodzenia.Ta metoda z reguły działa prawidłowo w ogrzewanych otoczeniach powyżej ok. 15°C.

Jeżeli jednak osuszacz tego typu zostanie użyty przy temperaturach otoczenia poniżej 15°C, punkt rosy jest znacznie niższy.Skutkiem tego jest większe oblodzenie parownika, który — ze względu na dłuższy czas odszraniania w odszraniaczach na powietrze obiegowe — w praktyce musi być przez cały czas poddawany usuwaniu oblodzenia. Nie odbywa się już regularne osuszanie — w końcu osuszanie powietrza następuje wyłącznie w fazach pracy osuszaczy innych niż odszranianie.

Prawdziwe osuszacze budowlane wykorzystują profesjonalne odszranianie gorącym gazem

Właśnie tutaj tkwi decydująca różnica między „normalnym” przemysłowym osuszaczem powietrza a „prawdziwym” osuszaczem budowlanym: prawdziwe osuszacze budowlane, jak TTK 170 ECO oraz TTK 171 ECO firmy Trotec, są wyposażone w zupełnie inny układ odszraniania — odszranianie gorącym gazem metodą obejścia. Gorący gaz z obiegu chłodniczego jest przy tym wykorzystywany do szybkiego i skutecznego odszraniania. Przy początkowym oblodzeniu automatycznie otwiera się specjalny zawór, który prowadzi gorący gaz do parownika i zamyka się po jego odszronieniu w celu kontynuowania normalnej pracy obiegu czynnika chłodniczego na potrzeby osuszania. W ten sposób układ automatycznego odszraniania gorącym gazem umożliwia znacznie krótsze fazy odszraniania, które są bezwzględnym warunkiem skutecznego osuszania powietrza —zarówno w obszarach o niskiej temperaturze, jak i w nieogrzewanych pomieszczeniach.

TTK 170 ECO i TTK 171 ECO — dwa prawdziwe, profesjonalne osuszacze na każdą budowę

Dzięki profesjonalnej automatyce regulacji gorącego gazu osuszacze budowlane TTK 170 ECO i TTK 171 ECO osiągają wysoką wydajność osuszania także przy niskich temperaturach w nieogrzewanych pomieszczeniach lub na chłodnych budowach. Zachęcamy do zapoznania się z ich zaletami, jak również z naszymi aktualnymi ofertami, obejmującymi te dwa profesjonalne osuszacze — teraz w sklepie Trotec!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*