Trotecs trädgårdspumpar – Den perfekta lösningen för snabbt vattenbyte i dammar, pooler och plaskbassänger

Med stigande temperaturer och de första riktiga vårdagarna börjar det spritta av liv i trädgården igen. Bland de vanliga förberedelserna du gör på våren för att få så friska och vackra växter som möjligt ingår rengöring av och vattenkontroll i trädgårdsdammen.

Med Trotecs dränkbara pumpar får du en frisk och hälsosam trädgårdsdamm

Om vattnet i trädgårdsdammen är grumligt eller grönaktigt på våren, om det har en obehaglig lukt eller en förhöjd koncentration av ammoniak eller nitrit, är det dags att byta vatten helt eller delvis. Vattenbyte går snabbt och enkelt med dränkbara pumpar för klar- och spillvatten från Trotec som med sina höga flöden på upp till 20 000 l/h snabbar på vattenbytet.

Rätt pump för varje damm: Dränkbara pumpar i TWP-serien

Oavsett om du har en stor eller liten damm, om vattnet är klart eller kraftigt förorenat: Trotec dränkbara pumpar i TWP-serien med sin solida konstruktion och omfattande utrustning för anslutning av slangar, rör och anslutningssystem med olika diametrar, klarar alla utmaningar i trädgården, oavsett hur stora de är.

Vägledning: Pump för klart vatten eller spillvatten?

De dränkbara pumparna  TWP 4005 E,  TWP 4006 E,  TWP 7505 E, TWP 7506 E samt TWP 9005 E för klart vatten används för att effektivt pumpa klart vatten eller vatten som bara är lite förorenat med smutspartiklar, till exempel vid rengöring av trädgårdspooler utan växter. Smutspartiklarna i vattnet får endast ha en diameter på upp till 5 mm.

Trotec dränkbara pumpar för klart vatten till vårens kampanjpris:

 

TWP4025 E, TWP 4036E, TWP 7025E, TWP 7536 E, TWP 9000 ES, TWP 11000 ES och TWP 11025 E  dränkbara spillvattenpumpar pumpar kraftigt förorenat vatten, vilket är särskilt viktigt när det gäller trädgårdsdammar. Partiklar som flyter i vattnet, t.ex. alger, träsån eller mossa, med en diameter på upp till 25 mm, sugs också upp enkelt utan att det påverkar pumphastigheten.

Trotec dränkbara pumpar för smutsigt vatten, nu till ett vårens specialpris:

Vägledning: Delvis eller fullständigt vattenbyte?

Hur mycket vatten som behöver pumpas ur trädgårdsdammen, plaskbassängen eller poolen beror på graden av förorening och de uppmätta vattenvärdena.

Så bedöms vattenkvaliteten:

  • Utseende: Ett friskt dammvatten ska vara ljust, genomskinligt och i stort sett rent.
  • Konsistens: Det optimala vattnet i dammen är klart och utan sörja eller lera.
  • Lukt: Luktar vattnet obehagligt eller unket? Då gäller det att agera.

Oavsett om du vill byta vattnet helt eller delvis bör du också kontrollera pH-värdet i dammen. Det optimala pH-värdet i dammen beror på de specifika behoven hos de växter och djur som lever i dammen. Som regel bör pH-värdet ligga mellan 7 och 8, vilket anses vara neutralt till svagt alkaliskt. Ett pH-värde på 7 är neutralt, ett värde över 7 är alkaliskt och ett värde under 7 är surt.

I allmänhet gäller: Ett för högt eller för lågt pH-värde kan orsaka problem. Ett lågt pH-värde kan leda till att giftig ammoniak ansamlas och påverkar växters och djurs tillväxt. Ett högt pH-värde kan leda till att näringsämnen byggs upp i dammen och gynnar algtillväxt, vilket leder till sämre vattenkvalitet.

BW10 pH-mätare – för en obehindrad vattenkvalitet i trädgårdsdammen

Med pH-mätaren BW10 kan du exakt och tillförlitligt avgöra om vattnet är surt, alkaliskt eller lagom surt.

Den praktiska mätaren gör det möjligt att enkelt bestämma pH-värdet mellan pH 0 och pH 14 i temperaturområdet 0–50 °C med en knapptryckning. Alltså ingen komplicerad hantering med färgfält och testremsor. För den som inte vill förlita sig på felvisande vattentester för regelbunden mätning av pH-värdet, som ofta leder till felaktiga resultat när de används på fel sätt, är den elektroniska vattentestaren BW10 en lättanvänd mätare för exakt bestämning av vattenkvaliteten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Genom att skicka in godkänner du behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy.


*