Översvämningar i Sverige – snabba åtgärder minskar skadorna: Hur man effektivt förkortar torktiderna efter vattenskador

 

Åskväder i Skandinavien: Chockbilder från Sverige och Norge visar konsekvenserna av kraftigt regn och översvämningar. Och allt är långt ifrån över – experter från vädertjänsten varnar fortfarande för ytterligare översvämningsrisker på grund av oväder i stora delar av länderna. Ta reda på vad du ska göra först vid en vattenskada, hur du minimerar skadan med snabba åtgärder och hur du effektivt förkortar torktiderna för våta väggar, tak och golv.


Ju snabbare man reagerar på översvämnings- och kranvattenskador, desto mindre blir skadorna som orsakas av våta väggar, tak och golv. Detta beror på att en torkningsprocess som startar tidigt har en extremt positiv inverkan på skadeförloppet och därmed också minskar skadans omfattning. Du bör veta att torkningsprocessen påverkas av dessa tre huvudfaktorer:

  • korrekt dimensionering av avfuktaren
  • luftcirkulation eller ventilation
  • temperaturen i de rum som ska torkas

Effektivt förkorta torktiderna genom att skapa optimala förutsättningar för att torkningsprocessen ska starta – gärna systematiskt steg för steg:

1. Töm översvämmade källare och bostadsutrymmen
Vatten orsakar enorma konsekvenser i de direkt berörda rummen, t.ex. förlust av hållfasthet hos gipsbaserade byggmaterial och oåterkalleliga skador på möbler och inventarier. Därför måste vattnet pumpas bort så snabbt som möjligt, men innan dess bör möbler, mattor och liknande om möjligt flyttas till ett torrt rum. Ju färre föremål som finns kvar i källaren, desto mer ostört kan du och pumpen arbeta.

2. Pumpa bort vattnet så snabbt som möjligt.
Om källaren står metervis under vatten kan elledningar skadas och du riskerar en livshotande elchock. Och om vattnet pumpas ut för snabbt kan trycket i grundvattnet bli för högt, vilket innebär en risk för att hela huset instabiliseras. I ett sådant fall är det bättre att larma brandkåren: som proffs vet de vad de ska göra. Men om vattnet i källaren bara är några centimeter högt kan du som husägare pumpa ut det själv. Men först efter att elen har stängts av och du också kan utesluta möjligheten att ytterligare vatten sipprar in. Annars kommer fogarna i murverket att tvättas ur i en ständig cykel mellan att pumpa ut och att köra på.

3. Lägg ut allt för torkning
Ta bort sand, lera och leravlagringar medan de fortfarande är våta, eftersom de ibland kan bli lika hårda som betong när de torkar. Ta sedan bort lösa föremål som har blivit vattenfyllda, t.ex. mattor och möbler, från de drabbade områdena. Du bör också ta bort löst liggande golvbeläggningar så snart som möjligt så att genomblöta golvkonstruktioner kan torka. Detsamma gäller för våta tapeter, som gör det svårt för väggarna under att torka.

4. Var uppmärksam på korrekt dimensionering av avfuktaren.
Förångande vatten – som t.ex. sugs upp från källaren – orsakar exceptionellt hög luftfuktighet. Ditt mål bör därför vara att minska den extrema luftfuktigheten. En effektiv torkning kan endast uppnås genom snabb och målinriktad användning av kondensations- eller adsorptionstorkar. Trotec erbjuder dig ett brett utbud av avfuktningslösningar i de beprövade serierna TTK och TTR. Här är det viktigt att matcha exakt rätt enhetseffekt: Om enhetseffekten är för låg för den aktuella uppgiften tar torkningen mycket längre tid än nödvändigt. Men även en för kraftfull avfuktare kan fördröja torkningen. Den kan nämligen redan orsaka den ogynnsamma avdunstningen i väggens djup istället för på ytan, vilket innebär att bortförseln av vattnet totalt sett tar längre tid.

Varför är det så? Vatten transporteras snabbast i väggen när det är i flytande form i materialets kapillärer. Genom dessa kapillärer förs det till väggens yta och avdunstar där. Kapillärerna kan dock bara transportera en viss mängd vatten på en viss tid. Om en för stor avfuktare installeras absorberar den mer vatten från väggytan än vad som kan flöda in i väggkapillären. Följden blir att vattnet inte längre avdunstar på väggytan, utan djupare in i väggen. Därför måste vattnet nu transporteras i form av ånga i väggen för att nå ytan. Och detta går mycket långsammare än vätsketransporten via kapillärerna.

5. Säkerställ tillräcklig luftcirkulation med fläktar.
En lagom vind påskyndar torkningen av tvätten på linan avsevärt. Det som gäller för tvätten gäller också för den fuktiga byggnadsväven. Det beror på att det vatten som finns i byggnadsväven avdunstar på byggnadsdelens yta och passerar ut i rumsluften. Detta sker på grund av den stora skillnaden i ångtryck. I den våta komponenten, dvs. byggmaterialet, är ångtrycket högt – i rumsluften, som hålls torr med hjälp av kondenstorkar, är ångtrycket lågt. Så länge denna skillnad finns sker en torkning. Om luften däremot står stilla framför väggytan bildas ett tunt luftskikt direkt på väggytan, i vilket den relativa fuktigheten och därmed även ångtrycket är mycket höga. I detta fall saktar torkningsprocessen ner avsevärt eftersom det inte längre finns någon ångtrycksskillnad.

Men det kan du enkelt undvika genom att sätta luften i rörelse med hjälp av fläktar. De professionella fläktarna från Trotec som radialfläktarna TFV 10 S och TFV 30 S samt våra axialfläktar i TTV-serien är perfekt lämpade för detta ändamål. För ju snabbare luften rör sig förbi väggytan, desto snabbare avger komponenten fukten till rumsluften. På så sätt kan torktiden förkortas med ungefär hälften genom riktad användning av fläktar. Det bästa är att placera dem så att luften rör sig diagonalt från rummets ena hörn genom rummets mitt. I ogynnsamma rumsgeometrier eller stora rum bör fläktens position ändras varannan till var tredje dag.

6. Håll dig inom rätt temperaturområde
Temperaturer mellan 15 °C och 25 °C är optimala för en snabb torkprocess. Om det är kallare kan torktiden fördröjas avsevärt. I detta fall bör du tillföra extra värme – helst genom att använda elektriska värmare. I enfamiljshus med källarutrymmen på 60 till 70 m² räcker det oftast med apparater med en effekt på ca 3 kW, t.ex. vår elvärmare TDS 20. Vad du inte bör använda under några omständigheter är direkteldade gasvärmare. Vid förbränning av 1 kg propangas bildar dessa apparater ca 1,6 l vattenånga i avgaserna, vilket naturligtvis förhindrar en lyckad torkning. Temperaturer över 25 °C är inte meningsfulla för torkning, eftersom den största delen av den genererade värmen helt enkelt går förlorad genom ytterväggarna och uppvärmning bara kostar mycket energi. Mycket höga temperaturer kan till och med orsaka skador på byggnadsmaterialet.

Om uppvärmning inte är möjlig kan du alternativt använda våra adsorptionstorkar som redan nämnts ovan. Dessa torkar extraherar fukt från rumsluften med ett extremt hygroskopiskt, dvs. vattenattraherande material. Denna teknik fungerar även vid låga temperaturer och är en lösning i sådana situationer vid temperaturer under 10 °C till 15 °C utan ytterligare uppvärmning. Tänk på att vid låga temperaturer kan mindre vatten absorberas av luften, vilket gör att torkningen tar lite längre tid.

Trotec – din starka partner för sanering av vattenskador.
Våra expertrådgivare hjälper dig med kompetent rådgivning vid valet av den professionellt korrekta utrustningen för dina krav – från den exakt passande avfuktningslösningen till den effektiva fläkten till den optimala torken. För övrigt har vi nästan alltid allt i lager för dig – på Trotec. För en exakt beräkning och analys av den individuella behovssituationen fastställer våra expertrådgivare gärna de specifika apparatkraven, på plats om så önskas, och utarbetar en skräddarsydd projektlösning.

Ring oss på +49 2452 962-450 – Trotec-teamet ser fram emot att hjälpa dig. Ma. – To.: 8:00 – 17:30 | Fre.: 8:00 – 17:00

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Genom att skicka in godkänner du behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy.


*