Het lek op het spoor.

tro_blog_LD6000_bannerGas- en waterleveranciers irs moeten steeds waarborgen dat hun leidingen in onberispelijke staat verkeren. Wanneer er eenmaal gas of water op een punt naar buiten stroomt, kan dit een tijdrovende en kostbare storing veroorzaken, nog maar afgezien van een mogelijk risico voor de volksgezondheid. Maar ook de kapitaalschade kan desastreus zijn. Daarom moeten lekkages zo snel mogelijk worden gelokaliseerd, om beschadigingen naar behoren te verhelpen – als u dit niet doet kan u in het ergste geval nalatigheid worden verweten. Voorkom schade en neem een betrouwbare partner in de arm: de combidetector LD6000 van Trotec.

Lees verder