Telefoon: +31 161 228700 Ma. t/m. Do.: 8:00 – 17:30uur
Vr: 8:00 - 17:00uur

In dit artikel kunt u een praktijkvoorbeeld van Von der Lieck lezen waarbij een neutronensonde werd ingezet om een inzicht te verkrijgen in de vochtverdeling van een vloer. Tevens kunt u kennis nemen van een kleurstof analyse uitgevoerd door een van onze meettechnici, om een vochttransport achter een verlaagd plafond aan te tonen.

Omschrijving van de situatie

Emmer achter het verlaagde plafond

Emmer achter het verlaagde plafond


Doorvochtiging achter het verlaagde plafond

Doorvochtiging achter het verlaagde plafond


De te onderzoeken douchevloer

De te onderzoeken douchevloer


Met kleurstof en water gevulde douchevloer

Met kleurstof en water gevulde douchevloer


Kleurstof uittreding

Kleurstof uittreding


Opvangbekers met verschillende hoeveelheden

Opvangbekers met verschillende hoeveelheden

In een sporthal is op de begane grond sprake van een lekkage aan het plafond. Inmiddels zijn er door de beheerder emmers achter het verlaagde plafond geplaatst om het lekwater op te vangen. Deze emmers moeten dagelijks worden geleegd.

Boven de lekkage plaats bevinden zich op de 1e verdieping een wasruimte met toilet en een douche. De water toevoerende leidingen zijn reeds door een installateur getest op drukhoudendheid waarbij geen drukverlies is geconstateerd.

De afvoeren van de douche waren reeds middels een rioolcamera en endoscoop door de installateur onderzocht, waarbij echter geen gebreken waren aangetroffen.

Een aanvullend onderzoek dient nu de schade oorzaak aan te tonen, alsmede het te saneren deel van de etage.

Kleurstof analyse van de douchevloer

Aangezien de tot nu toe uitgevoerde onderzoeken geen oorzaak hebben opgeleverd, lijkt het zeer waarschijnlijk dat de afdichting van de douchevloer de lekkage veroorzaakt. De dagelijkse lekkages en relatief grote hoeveelheden water maken deze conclusie aannemelijk, te meer omdat de douche nagenoeg constant wordt gebruikt. Water indringing van buitenaf kan worden uitgesloten omdat de schadelokatie zich in het midden van het gebouw bevind.

Een op de centimeter exacte lokalisatie van het probleem in de douchevloer is meettechnisch niet mogelijk. Om een aanwijzing te verkrijgen dat de douchevloer ondicht is en daardoor niet onnodig wordt vernieuwd, is de vloer met een kleurstof getest. Hiertoe is de afvoer eerst middels een balg dicht gezet en vervolgens is de douchevloer met gekleurd water gevuld. De waterstand is bewust niet te hoog uitgezet om zodoende de normale gebruiks situtatie te simuleren.

Na ca. 2 uur kon er op de begane grond aantoonbare kleurstof uittreding worden waargenomen. Op meerdere plaatsen aan het plafond is het gekleurde water uitgetreden. Door de opvang emmers van te voren eerst leeg te maken kon de juiste hoeveelheid lekwater worden geregistreerd.

De Neutronensonde vochtmeting van de douche vloer (vooraf-achteraf)

Als aanvulling op de kleurstof test is aan de douchevloer een neutronen vochtmeting uitgevoerd, zowel voor als na de kleurstof test. De reden hiervoor is dat niet zonder meer kan worden aangenomen dat de kleurstof direct zichtbaar wordt. Uit een vergelijking van de vooraf waarden en de achteraf waarden, kunnen eventuele veranderingen in vochtconcentraties worden waargenomen. In dit geval heeft de kleurstof uittreding al direct de ondichtheid van de douchevloer aangetoond en waren de verschillen in vochtconcentratie niet noemenswaardig. Hieruit concluderen wij dat de vloer reeds voor aanvang van de kleurtest doorvochtigd was en er geen vochttoename te meten viel na de kleurstof test.

Neutronensonde vochtmetingen van de aangrenzende vloerdelen/vertrekken

Vanwege de constructie en de relatief grote hoeveelheden water, is het aannemelijk dat niet alleen de isolatie in de douchevloer verzadigd is maar ook de aangrenzende vloeren doorvochtigd zijn. Om die reden is de totale etage (ca. 10 x 32 m.) middels een neutronesonde op zijn vochtgehalte ingemeten. Hieruit bleek dat ca. 33 % van het totale vloeroppervlak te hoge vochtwaarden vertoonde.

De meetwaarden lagen tussen de 19-57 digits, met een referentiewaarde van 30 digit.

Calibrering van de meetwaarden middels de Darr-methode

Aangezien de meetwaarden uit een neutronen vochtmeting nog niet de absolute vochtwaarden aangeven, zijn er aansluitend een drietal vloermonsters genomen voor nader onderzoek. De vloermonsters zijn genomen op lokaties van minimale, maximale en gemiddelde meetwaarden.

De vloermonster zijn ter plekke luchtdicht afgesloten en voor verdere analyse naar ons lab gebracht. Het vloermonster wordt in het lab gewogen en de waarde stelt de massa van het vloermonster voor. (mv).

Bij een temperatuur van 105 °C wordt het monster in een droogkast gedroogd totdat er geen gewichts vermindering meer meetbaar is. De massa constante is bereikt als er uit twee achtereen volgende metingen blijkt dat er sprake is van minder dan 1 % gewichts verschil. Op basis van de eerste massa vochtwaarde (mv) en de laatste massa droogwaarde (md) kan het vochtgehalte worden bepaald.

Het te drogen oppervlak van ca. 100 m² kon middels boven genoemde absolute vochtbepaling precies worden aangegeven. De douchevloer maakt met een oppervlakte van ca. 10 m² slechts een klein deel uit van de totale oppervlakte. Dankzij deze uitgebreide analyses kon het vloerdeel dat gesaneerd moest worden exact worden aangegeven. Hier door wordt eveneens onnodig meerwerk voorkomen en daarmee ook het onnodig lang niet kunnen gebruiken van de betreffende ruimte.

 • Rastervochtmeting met de Neutronensonde

  Rastervochtmeting met de Neutronensonde

 • Vochtmeting met de Neutronensonde

  Vochtmeting met de Neutronensonde

 • Resultaat van de neutronen vochtmeting

  Resultaat van de neutronen vochtmeting

Dit bericht is geplaatst in VDL, Uit de praktijk en getagd, , , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


*

 • Ontdekt u hier meer …

 • Archief

Top Keywords for http://www.trotec-blog.com/nl/vdl/vochtmeting-middels-een-neutronensonde/