Telefoon: +31 161 228700 Ma. t/m. Do.: 8:00 – 17:30uur
Vr: 8:00 - 17:00uur

Onderhoud aan bruggen en viaducten

Het onderhoud, alsmede onderzoek van bruggen en viaducten vindt nog te weinig plaats.

Door gebruik te maken van technieken zoals de impuls-radar, kunnen de wapening en spankabels in de betreffende kunstwerken worden opgespoord. Hiermee kan vervolgens een constructeur verder om te bezien of dit volgens de huidige norm is.

Von der Lieck biedt deze landelijke dienstverlening voor u aan ! Informeer naar de mogelijkheden.

Zie hieronder een artikel:

Elke brug kent zijn eigen problematiek

DEN HAAG – In opdracht van de VROM-Inspectie worden deze maand vijf bruggen/viaducten onderworpen aan een uitgebreid technisch onderzoek.”Het feit dat een kunstwerk goed is onderhouden, wil niet zeggen dat de veiligheid is gewaarborgd”, zegt Karel Bosman voorafgaand aan de constructieve check-up van een Haags kunstwerk.
Een fors gat in de mantelbuis langs de Haagse brug uit begin jaren 30 lijkt te verraden dat er al geruime tijd niet naar het kunstwerk is omgekeken. De gemetselde brugleuning staat bovendien enigszins uit het lood. Tachtig jaar geleden werd de brug gebruikt voor paard en wagen. Nu telt hij vier rijstroken met twee trambanen en fungeert als hij alternatieve ontsluitingsweg. “Leeftijd, duidelijk zichtbare schade of het gegeven dat het een druk bereden kunstwerk is, zijn mogelijke risicofactoren als het gaat om constructieve veiligheid”, weet Karel Bosman, hoofd bedrijfsbureau bij Nebest, het ingenieursbureau dat de inspectie uitvoert. Aanleiding voor de opdracht van de vijf inspecties is een indicatief onderzoek waaruit bleek dat vooral gemeenten en provincies het niet zo nauw nemen met de veiligheid van bruggen en viaducten. Een meer risicogerichte aanpak van onderhoud en inspectie moet het tij keren. De praktijkopnamen vormen de bouwstenen voor een handreiking die dit moet bewerkstelligen. Een risicogerichte aanpak begint met een gedegen voorstudie. “Van deze brug lag in het archief nog een originele bestekstekening. Maar van sommige kunstwerken is helemaal geen berekening of tekening terug te vinden. Het ontbreken van documentatie moet bij eigenaren van kunstwerken al een alarmbel doen rinkelen en direct leiden tot het uitvoeren van een controleberekening”, aldus Bosman.

Constructie

De oorspronkelijke constructie van de Haagse brug bestaat uit stalen liggers die in het beton zijn ingestort. In de loop der tijd is de brug constructief verbeterd. “Een specifiek aandachtspunt bij dit type brug is de dwarskrachtproblematiek. De brug is voor een veel lichtere belasting ontworpen. Bij de berekeningen ging men er destijds vanuit dat beton meer dwarskracht kon opvangen. Later zijn de eisen bijgesteld en er moest meer wapening in. Verborgen gebreken als onvoldoende wapening of uitvoeringsfouten laten zich lastig ontdekken. Om een reële risico-inschatting te maken moet je een kunstwerk vervolgens van nabij inspecteren.” Collega Stefan de Jager voert de visuele inspectie uit en stapt in het roeibootje. De buitenste liggers zitten nog goed in de verf. Meer naar binnen toe ontwaart hij lekkagesporen bij de verankering van het u-profiel voor de tramrail. Ook de onderflens van een ligger vertoont sporen van aantasting door corrosie. “Regulier onderhoud zegt niets over de constructieve veiligheid van een kunstwerk. Op zich ziet het er goed uit. Theoretisch zou je hier meer schade verwachten in de vorm van scheurvorming als gevolg van overbelasting. Rekentechnisch voldoet deze brug niet aan de huidige eisen, maar er is geen aanleiding om direct maatregelen te nemen. De schade is wel een reden om de brug regelmatig te monitoren.”

Schade

Bleef de schade in Den Haag nog beperkt, bij de andere vier kunstwerken was de schade aanzienlijk groter. Projectleider Michiel Dubbeldeman van de VROM-Inspectie: “De constructieve veiligheid van bruggen en viaducten is een ondergeschoven kindje. Veel gemeenten en provincies weten niet eens hoeveel bruggen ze hebben en in welke constructieve staat ze zich bevinden. Onderhoud en inspecties aan kunstwerken gebeurt nu nog vaak ad hoc. Met de praktische handreiking waar we nu aan werken willen we gemeenten en provincies de helpende hand bieden om tot een risicogerichte aanpak én betere programmering te komen. Op deze wijze hopen we het bewustzijn voor deze problematiek te vergroten, met name bij de politiek.” De handreiking moet eind december klaar zijn.

Bron: www.cobouw.nl

Dit bericht is geplaatst in VDL, Uit de praktijk en getagd, , , , , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


*

  • Ontdekt u hier meer …

  • Archief

Top Keywords for http://www.trotec-blog.com/nl/vdl/onderhoud-aan-bruggen-en-viaducten-impulsradar/