Telefoon: +31 161 228700 Ma. t/m. Do.: 8:00 – 17:30uur
Vr: 8:00 - 17:00uur

Impact Echo techniek

Middels het impact echo systeem kunnen bouwdelen worden onderzocht om bijvoorbeeld de dikte ervan te bepalen. Voor eenzijdige bereikbare betondelen kunnen ook holle ruimten dan wel gebreken in de verdichting worden opgespoord.

Middels een raster meting ontstaat een grafische weergave van het bouwdeel, zodat afwijkingen ten opzichte van  geplande afmetingen zichtbaar worden. Hierdoor is het bijvoorbeeld ook mogelijk om tunnelschalen op dikte en of verdichtings gebreken te onderzoeken.

Het impact-echo systeem berust op het uitbreidings principe van geluidsgolven in
beton. Bij een grenslaag, bijvoorbeeld tussen beton en lucht worden de geluidsgolven gereflecteerd. Deze reflecties treden enerzijds op bij niet homogene bouwdelen, anderzijds bij de oppervlakte van een bouwdeel. Hierdoor ontstaat een veelvoudige reflectie in relatie tot de dikte waardoor vervolgens een resonantie frequentie (f) ontstaat. Uit deze resonantie frequentie (f) en de golflengte snelheid (v) in het beton laat zich de betondikte op de plaats van meting tot de relatie d= v/2f berekenen. De faktor 2 staat voor het feit dat de geluidsgolf twee maal het betondeel doorlopen heeft.

De opwekking van de geluidsgolf komt mechanisch tot stand. Middels een metalen kogel wordt een impuls op het bouwdeel uitgezet. Een speciale ontvanger neemt deze akoestische signalen op. Deze ontvanger is met een laptop verbonden, zodat de meetresultaten op het beeldscherm zichtbaar worden.

De nauwkeurigheid van de meting wordt beïnvloed door de werkelijke geluid snelheid van het te onderzoeken materiaal. Hiervoor is een kalibrering van het meetsysteem noodzakelijk, hetgeen op twee manieren kan worden uitgevoerd:

Van een bouwdeel waarvan de dikte bekend is kan de meting worden uitgevoerd. Uit de gemeten resonantie frequentie (f) in relatie tot de bekend zijnde dikte (d) kan de snelheid van de geluidsgolf (v) als volgt worden bepaald: v= 2*f*d. Deze vorm van kalibrering kan bij eenzijdige bereikbare bouwdelen door het maken van een kernboring worden gecontroleerd.

Een andere mogelijk tot kalibrering kan tot stand komen middels het inzetten van twee signaal ontvangers. Hierdoor is het mogelijk om beschadigings vrij de snelheid van de geluidsgolven te bepalen.  Een geluidsgolf wordt daarbij met een bekende afstand voor de eerste ontvanger opgewekt. Vervolgens registreren beide ontvangers na elkaar de zich uitbreidende geluidsgolven. Uit de looptijd verschillen (Dt) kan bij vastgestelde afstand (s) geluidsgolf snelheid (v) berekent worden t.w.: v = s/Dt.

Overige voorbeelden vindt u hier !

Dit bericht is geplaatst in VDL, Uit de praktijk en getagd, . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


*

  • Ontdekt u hier meer …

  • Archief

Top Keywords for http://www.trotec-blog.com/nl/vdl/laagdiktemeting-middels-inzet-van-de-impact-echo/